Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

#elektrycznosc

Kąpiel z elektrodą

Elektroterapię uznano za uniwersalne remedium na wszystkie dolegliwości, więc żaden laik ani entuzjasta nie mógł się pomylić samodzielnie przepisując sobie taką kurację. W poradniku Bilza elektryczność jest środkiem na wszelkie usterki maszynerii organizmu ludzkiego – od „zakłóceń mózgu” po „leniwy stolec”.