Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

#polona

Polona na nadmiar treści

Codziennie około 70.000 skanów wpływa do naszego Cyfrowego Repozytorium. To od 1.000 do 2.000 obiektów – książek, czasopism i jednodniówek, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów – które każdego dnia uzyskują w cyfrowej postaci swoje drugie życie.