Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

#pauart

Melancholia

Zaczerpnięta z grafiki Dürera bryła reaguje na dźwięk. Przy odpowiedniej głośności otoczenia konstrukcja jest nieprzenikniona, lustra odbijają otoczenie…