Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Michał Herer

MICHAŁ HERER – filozof i tłumacz związany z Wydziałem Filozofii UW. Publikował teksty poświęcone myśli i kulturze współczesnej, w tym książki: „Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje” (2006), „Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem” (2012) oraz „Pochwała przyjaźni” (2017). Przekładał m.in. Althussera, Deleuze’a, Foucaulta i Theweleita.