Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Andrzej Dobosz odradza. Dyarjusz podróży do Warszawy. Aleksander Weryha Darowski


W dalszym ciągu Darowski parokrotnie cytuje księdza Bakę. Nie umiem osądzić, czy są to autentyczne utwory tego autora, czy tylko udane fantazje na jego temat:

Wszak widzicie
Jakie życie wiodą grzeszni cały wiek:
Znoszą kary
I ofiary
Jakby nie miał umrzeć człek
Lecą w piekło takich pułki        
Bies ich chwyta jak gomułki.

Przedmiotem są kpiny z makaronizmów.

My obywatele stolnika na posła unanimatate wybrawszy, instrukcję następną do wypełniania poleciwszy, salva tatalite praw kardynalnych Rzeczypospolitej, a znając jego talenta zelum pro bono reipublicae, resztę co tylko będzie ściągać do dobra kraju i w szczególności naszego powiatu zdaniu i znajomej nam biegłości jego w sprawach status oddajemy poruczając to wszystko caetera activitatis.

Instrukcja była bardzo krótka: Primo: Na podatki nie dozwalać. Secundo: Góry Olkuskie odkopać.

Przed wiekami w okolicach Olkusza były kopalnie srebra. W wieku XIX niewielkie ilości srebra w skałach czyniły eksploatację nieopłacalną.

Następnie poseł przybył pod wieczór do Warszawy. Stanął w domu dla niego przygotowanym niedaleko Zygmunta.

Następnego dnia rano oddał wizytę prymasowi i panom senatorom.

Tego dnia kasztelan krakowski wielką i wspaniałą dał ucztę, na której senatorowie świeccy i duchowni, jako też cały stan rycerski się znajdowali. Najpierw wypito zdrowie prymasa. Co było potem już poseł nie pamiętał. On sam za pomocą dwu hajduków dostał się do stancji. Następnego dnia chorował na głowę. Pod wieczór było mu lepiej.

Ozdrowiały, następnego dnia udał się na sesję sejmową. Pan marszałek zagaił, donosząc, że poseł wenecki, mając ważne sprawy do traktowania, czeka od dawna na zebranie się stanów i radził, by posła jak najprędzej odprawić.

Nie nastąpiła na to jednomyślna zgoda, każdy głos inne wprowadzał materie. Ktoś nawet domagał się, by znieść wolność wyznania. Znowu wracano do odkopania Gór Olkuskich. Z powszechnym aplauzem spotkał się wniosek obu posłów trockich by skasować raz na zawsze cła od wina przychodzącego z zagranicy.

Aleksander Weryha Darowski. Dyarjusz podróży do Warszawy w POLONIE

◊◊◊

Digitalizację materiałów bibliotecznych w ramach projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

◊◊◊

Zobacz także