Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Tymoteusz Barański

Autor jest adwokatem, adiunktem w Pracowni Praw Autorskich Biblioteki Narodowej.