Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Paulina Kowalczyk

Doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka Teatr NN”. Zajmuje się ikonografią chrześcijańską.