Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Imitacja prawdy. Prawda?


Kolekcja Imitacja prawdy. Prawda? to z pozoru całkiem prawdo-podobna opowieść o dawnej Polsce. To opowieść o niedokonanych historiach z mitycznych rejonów znanych mojemu pokoleniu zaledwie z wyobrażeń i opowieści, to echa współczesności wszczepione w przeszłość, to eklektyczna, choć skryta za wizualną maską starej pocztówki, mieszanka stylów i konwencji – od poetyckich obrazów po kadry z filmów katastroficznych rodem. Podpierając się autorytetem archiwum i obrazu fotograficznego uwiarygadniam tę surrealistyczną w duchu niedokonaną historię: konglomerat widoków oraz zdarzeń dawniejszych, bliższych, realnych i fantastycznych. Wystawiam na próbę czujność widza, zderzając go zakorzenionymi w świadomości archetypami wizualnymi, wyprowadzam na manowce percepcji, prowadzę grę z jego pamięcią i wyobraźnią. Za pomocą wizualnych komunałów opowiadam o dzisiejszym świecie. Snuję tę opowieść obrazami świata hiperrzeczywistego, niesamowicie podobnymi do oryginału, a może nawet bardziej atrakcyjnymi niż on sam.

Warszawa, nowa poczta, przed 1921 r.
Warszawa, nowa poczta, przed 1921 r.
Warszawa, widok Warszawy z Pragi, 1913 r.
Warszawa, widok Warszawy z Pragi, 1913 r.
Lwów, plac Halicki Lemberg, Halicki-Platz, 1916 r.
Lwów, plac Halicki Lemberg, Halicki-Platz, 1916 r.
Lwów, pomnik Kilińskiego , przed 1906 r.
Lwów, pomnik Kilińskiego , przed 1906 r.
Lida, ul. Wileńska, przed 1918 r.
Lida, ul. Wileńska, przed 1918 r.
Rawa Ruska, dworzec kolejowy, po 1920 r.
Rawa Ruska, dworzec kolejowy, po 1920 r.
Lwów, pomnik Mickiewicza, po 1906 r.
Lwów, pomnik Mickiewicza, po 1906 r.
Lwów, ul. Trzeciego Maja Lemberg, po 1906 r.
Lwów, ul. Trzeciego Maja Lemberg, po 1906 r.
Lwów, pomnik hr. Fredry, przed 1906 r.
Lwów, pomnik hr. Fredry, przed 1906 r.
Lwów, Wały Hetmańskie, ok. 1915 r.
Lwów, Wały Hetmańskie, ok. 1915 r.
Stryj, rynek, 1915 r.
Stryj, rynek, 1915 r.
Grodno, Die Graf Murawieff-Straße, po 1904 r.
Grodno, Die Graf Murawieff-Straße, po 1904 r.
Borysław, kopalnie nafty D. Fauto & Co. 1911 r.
Borysław, kopalnie nafty D. Fauto & Co. 1911 r.