Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Wojciech Milej

Student historii na Uniwersytecie Warszawskim. Researcher w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego. Autor artykułów publikowanych na łamach „Przeglądu Historycznego”(4/2017) i „Skarpy Warszawskiej”. Od 2015 r. Licencjonowany przewodnik po Warszawie. Poza godzinami pracy interesuje się kulturą Chin i grami planszowymi.