Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Magdalena Herman

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Historycznym UW. Zajmuje się grafiką dawną i historią kolekcjonerstwa.