Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Magdalena Derwojedowa

Językoznawca, polonista, pracownik Instytutu Języka Polskiego UW. Zajmuje się składnią, a od niedawna też fleksją XIX wieku. Lubi skrzypce, klawesyn i zabytki techniki.

Co pasuje do kobiety?

Jeśli wierzyć mądrości internetu, idealnie dopasowane do kobiety są witaminy, niekiedy makijaż i antykoncepcja. Najczęściej niedopasowany – stanik, na co (jak twierdzi ta sama mądrość) może pomóc specjalistka…