Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Krzysztof Gutfrański

Kurator i krytyk sztuki współczesnej, niezależny badacz w zakresie kultury wizualnej (www.gutfranski.com).

Waliszewska / Treter

Gnomiczność, podniosły styl, wizjonerstwo, pomieszanie mistyki z eklektyczną erudycją – wszystko to tworzy pomost dla zetknięcia się, pozornie odległych w czasie, postaw twórczych, a także staje się przestrzenią wizualnej wymiany, wzajemnej korespondencji prac, tłumaczącej i wzbogacającej sztukę obojga artystów.