Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Anna Wyszyńska

Historyk sztuki, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się malarstwem XV i XVI wieku, rzemiosłem artystycznym i ikonografią stroju.

Szaleństwo katalogowania duchownych

Historia przechowywanego w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich i Żywotów biskupów krakowskich rozpoczyna się w latach sześćdziesiątych XV wieku, kiedy Jan Długosz, po opracowaniu katalogu krzyżackich chorągwi, poświęcił się pracy historiograficznej…