Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Agnieszka Fluda-Krokos

Uniwersytet Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Nauk o Informacji