Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Andrzej Dobosz bardzo stanowczo odradza. Ognisty lew. Powieść czerkieska przez Karola Brzozowskiego


W tomiku Karola Brzozowskiego tylko niektóre wersy rymują się, inne nie, co utrudnia obcowanie z utworem. Nie rozumiem wielu słów (szamchały, handżar),odwołań do religii czy mitologii mahometańskiej:

Chłosnął Czerkies obliczem
Jak Eblis wężów biczem.

Wydaje się, że w tekście występuje zasadniczo trójka protagonistów: stary, siwy Mahud Bej, ów Lew Ognisty, jego córka Ataha i jako topol wybiegły udatny młodzieniec zwany Kaplanem, ubiegający się o rękę sprzyjającej mu Atahy, gotów za to ofiarować złoto, perły, niewolników, rumaki, wielbłądy i zbroje. Mahud odmawia ręki córki i teraz następują jakieś walki i pogonie. Prawdopodobnie Kaplan porwał Atahę i jest ścigany. Rącze konie przeskakują przepaście i potoki. Błyskają kindżały; Kaplan zostaje otoczony i pojmany. Czeka go kaźń i śmierć. Próbuje się od niej wykupić. Okazuje się, że porywacz Atahy ma też obszerny harem i gotów jest oddać jedną z piękności Mahudowi, co tego nie interesuje. Wreszcie Kaplan ofiarowuje trzymany przez siebie wór, pełen obciętych moskiewskich uszu. Mahudowi czoło jasnością strzeli, i tak namiętnie przyciśnie do duszy
Wroga, że zda się do serca go wcieli.
Bądź synem moim! Czyjej – że wściekłości,
Dar jak twój święty nie złamie, nie skruszy!

Ognisty lew został wydany we Lwowie, co pozwoliło uniknąć moskiewskiej cenzury.

Ognisty lew. Powieść czerkieska przez Karola Brzozowskiego w POLONIE

◊◊◊

Digitalizację materiałów bibliotecznych w ramach projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

◊◊◊

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego