Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Michał Zdunik

Doktorant w Zakładzie Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku i członek Pracowni Historii Dramatu Polskiego 1864-1939 w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Kończy kulturoznawstwo w ramach MISH, studiuje reżyserię na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Interesuje się kulturą i literaturą modernizmu (ze szczególnym nieuwzględnieniem dramatu), teatrem Jerzego Grzegorzewskiego i komparatystyką muzyczno-literacką; zajmuje się również dramatopisarstwem. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Teatrze” i „Ruchu Muzycznym”.
Prowadzi autorskiego bloga: zdunik.blogspot.com.