Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Magda Tejchma

Muzyk i muzykolog, multiinstrumentalistka. Na co dzień wykonuje muzykę dawną i orientalną, współpracuje z Polskim Radiem, czasem tworzy muzykę w warszawskich teatrach i gra muzykę z filmów.

Air Bédouin

Przymierzając się do wykonania Air Bédouin mieliśmy dwie możliwości. Pierwsza: wykonanie melodii na fortepianie wraz z dopisanym akompaniamentem; druga: skorzystanie z adnotacji autora i wykonanie utworu w takim kształcie, w jakim Rzewuski mógł go słyszeć.


Hydropatyczny kadryl czyli Oda do Naftusi

Obecność muzyki w uzdrowisku regulowała tzw. taksa kuracyjna, do której doliczano specjalny dodatek. O tym, jakiego charakteru była to muzyka, najlepiej świadczą tytuły utworów, np. walc Kamelje, mazur Rżnij Walenty, polka Ciotunia, galop Celny Strzał i najbardziej chyba oryginalny Hydropatyczny kadryl.