Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Krzysztof Spalik

Botanik i ewolucjonista, nauczyciel akademicki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz publikacji naukowych pisze także artykuły popularnonaukowe i podręczniki szkolne. Uzależniony od kawy, gór i muzyki dawnej.

Zielnik Georga Andreasa Helwinga, część I

W zbiorach Biblioteki Narodowej znajdują się dwa tomy zielnika albo herbarza, sporządzonego na początku XVIII w. przez węgorzewskiego pastora Georga Andreasa Helwinga. W odróżnieniu od innych herbarzy, nie zawiera on opisów roślin leczniczych i użytkowych, a jedynie zasuszone rośliny. Jest to tzw. herbarium vivum („żywy zielnik”) albo hortus siccus („zasuszony ogród”), czyli zbiór okazów botanicznych. Herbarium Helwinga to najstarszy zachowany zielnik zawierający rośliny zebrane na terenie dzisiejszej Polski.