Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Jarosław Mikołajewski

Poeta, pisarz i tłumacz, wykładał w Katedrze Italianistyki UW, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Pisze o kulturze i sprawach społecznych w Gazecie Wyborczej.

Głoszę namiętność i mądrość

Zuzanna Ginczanka była wspaniałym poetyckim talentem. Zbiorem O centaurach i innymi wierszami, jakie napisała w dwudziestosiedmioletnim życiu, zapowiadała się na wielką poetkę nawet bardziej, niż Wisława Szymborska pierwszymi dwiema książkami.


Oko nicości

Poraża mnie myśl, że w poszukiwaniu znaczenia tej garści popiołu wypada odwrócić perspektywę, w której patrzymy na oko i próbujemy domyślić się twarzy, czaszki, istoty zamysłu tego, co się stało.