Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Jacek Tlaga

Pasjonat fonetyki i fonologii zafascynowany ich ewolucją na przestrzeni wieków, entuzjasta inżynierii lingwistycznej. Konsekwentnie rozwija swój projekt „Pronuntiatio” polegający na rekonstrukcji brzmienia wybranych zabytków językowych.

Jak czytać Bogurodzicę?

Nie dysponujemy nagraniami ze średniowiecza, ale dzięki badaniom nad historią języka polskiego i dziejami zmian fonetycznych możemy podejmować próby rekonstrukcji tego, jak mogły brzmieć najstarsze polskie teksty w czasach, gdy je spisywano.