Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Barbara Majewska i Małgorzata Tomaszewska

Zajmują się historią kartografii. Od lat związane z Zakładem Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Narodowej. Pasjonatki podróży.

Warszawa 1762

Plan ten jest najwybitniejszym dziełem warszawskiej kartografii osiemnastego stulecia. Zadedykowano go zleceniodawcy, marszałkowi wielkiemu koronnemu Franciszkowi Bielińskiemu, który był inicjatorem modernizacji Warszawy oraz przewodniczył Komisji Brukowej, mającej na celu poprawę warunków sanitarnych w stolicy.