Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Anna Romaniuk

Historyk literatury. Kierownik Zakładu Rękopisów BN. Autorka książki “Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej” (2004). Opracowała “Listy do córek” Jarosława Iwaszkiewicza (2010) oraz tomy “Dusza czyśćcowa. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku” (2010), “Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu” (2013) oraz “Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie” (2014). Opracowuje korespondencję Tadeusza Różewicza i Henryka Voglera.

Urna ze spopieloną książką

Urna

Urna to oczywiste memento, ale także zobowiązanie, wyzwanie. Nie tylko dla bibliotekarzy, ale również dla darczyńców Biblioteki Narodowej, dla czytelników. Konkret obok którego nie można przejść obojętnie.