Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Agata Zborowska

Doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, studiowała projektowanie ubioru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, redaktorka bloga „mała kultura współczesna” tworzonego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i „Kulturą Współczesną”, współzałożycielka Zespołu Badań Mody i Dizajnu w IKP UW. Interesuje się materialnością i kulturą wizualną.

Nad morze! Po słońce, po zdrowie…

Zofia po latach wróciła nad morze i poznała pana Funia, idealnego kandydata na męża: „domator wysokiego wzrostu, katolik, materjalnie niezależny, solidny, z dobrej rodziny i akademickim wykształceniem”.