Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Adam Strug

Śpiewak i instrumentalista. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska” i muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki.