Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Paweł Stępień

Literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, bada zwłaszcza dzieła literatury dawnej, które postrzega jako mikrokosmos kultury. Wiele uwagi poświęcił literaturze religijnej średniowiecza, rozpatrując ją w kontekście ówczesnej teologii, estetyki, poetyki, zajmował się też m.in. tematyką religijną w facecjach Mikołaja Reja, platońskimi inspiracjami literatury staropolskiej i libertynizmem w poezji polskiej XVII stulecia.