Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Magdalena Derwojedowa

Językoznawca, polonista, pracownik Instytutu Języka Polskiego UW. Zajmuje się składnią, a od niedawna też fleksją XIX wieku. Lubi skrzypce, klawesyn i zabytki techniki.