Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Krzysztof Gutfrański

Kurator i krytyk sztuki współczesnej, niezależny badacz w zakresie kultury wizualnej (www.gutfranski.com).