Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Urszula Dobrzańska

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, korektorka. Interesuje się historią literatury fantastycznonaukowej i problematyką społeczeństwa nadzorowanego. Autorka bloga O dystopiach.

Mechanizacja po chińsku

Nienasycenie to specyficzna dystopia. Początkowo w świecie wykreowanym przez Witkacego nie ma ukazanej klasycznej totalitarnej władzy z określoną strukturą i aparatem represji. Przeważająca część powieści stanowi opis oczekiwania na nadejście budzącej lęk siły mającej zunifikować obywateli — siły, której odeprzeć nie sposób.