Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Jarosław Mikołajewski

Poeta, pisarz i tłumacz, wykładał w Katedrze Italianistyki UW, wieloletni dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Pisze o kulturze i sprawach społecznych w Gazecie Wyborczej.

Oko nicości

Poraża mnie myśl, że w poszukiwaniu znaczenia tej garści popiołu wypada odwrócić perspektywę, w której patrzymy na oko i próbujemy domyślić się twarzy, czaszki, istoty zamysłu tego, co się stało.