Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Jacek Tlaga

Pasjonat fonetyki i fonologii zafascynowany ich ewolucją na przestrzeni wieków, entuzjasta inżynierii lingwistycznej. Konsekwentnie rozwija swój projekt „Pronuntiatio” polegający na rekonstrukcji brzmienia wybranych zabytków językowych.