Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Wojciech Kordyzon

Student Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego, członek Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Zajmuje się kulturą epok dawnych w jej rozmaitych przejawach oraz edytorstwem tekstów staropolskich.