Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Michał Choptiany

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt/post-doc na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się środkowoeuropejskimi dyskusjami na temat chronologii i reformy kalendarza w okresie od XV do XVII w.

W teatrze kosmicznej i ludzkiej historii

Wydane w trzech częściach Theatrum jest jednym z tych dzieł, w wypadku których dopiero poznanie z autopsji uświadomić nam może, jak wielkim fałszem i oszustwem − mimo całej ich wspaniałości − są biblioteki cyfrowe w całej rozciągłości…