Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Maciej Bohdanowicz

Doktor sztuk plastycznych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, od 2009 asystent tamże.
W swoich pracach prowadzi niejednoznaczną grę z widzem, igra z jego przyzwyczajeniami, percepcją i wiedzą. Na bazie archiwaliów powołuje do życia nowe obrazy. Fałszując rzeczywistość puszcza oczko do widza, każe mu wierzyć w coś, co wcale wiarygodnym nie jest. I nieustannie pyta, co jest prawdą, a co imitacją.