Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona/Blog

Autor: Anna Romaniuk

Historyk literatury. Kierownik Zakładu Rękopisów BN. Autorka książki “Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce Haliny Poświatowskiej” (2004). Opracowała “Listy do córek” Jarosława Iwaszkiewicza (2010) oraz tomy “Dusza czyśćcowa. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku” (2010), “Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu” (2013) oraz “Wierność. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie” (2014). Opracowuje korespondencję Tadeusza Różewicza i Henryka Voglera.